Tuesday, April 17, 2012

aajima yukta shakti pith अजिमा युक्त शक्तीपिथ

 

अजिमायुक्त शक्तिपीठ च्वसु-सन्धा टाइम्स प्रकाशित तिथि ने.सं.1131कौलाथ्व/2068असोज 15

by Shilpakar Prakash Man on Saturday, November 26, 2011 at 4:00pm ·


पौराणिक धार्मिक मान्यता कथं श्री सतीदेवीया अङ्ग पतन जूगु थाय् हे शक्तिपीठ खः धैगु मान्यता जुया वयाच्वंगु खनेदु । अथेहे देवगणया मिसा स्वरुप (स्त्रीरुप)या शक्तिस्वरुपा मान्य जुया वयाच्वंगु दु ।क्वसिमा क्वे मसानघाट सतिकं अष्टमात्रिकाया बास दुगु वा अष्टमात्रिकाया बास जुयाच्वंगु थाय् हे शक्तिपीठ खः धइगु पौराणिक व धार्मिक मान्यता कायम जुया वयाच्वंगु थन झीसं खनाच्वनागु दु ।
प्राचिन नेपाः उत्पति जुइधुंकाः नेपालमण्डरया येँ दक्षिण-मंजुपतन , यंगाल कोलिग्राम बस्ती व उत्तर-यंगू बस्ती नांया थीथी बस्ती दुगु । थ्व निगु बस्ती छगू खड्रगाकायार भूमि(जमिन) जुयाच्वंगु । थ्व खड्गाकार भूमिया स्वखेरं खुसि -बिष्णुमति खुसि , बागमति खुसि , इक्षुमति(टुकुचा) खुसि व रुद्रमति( धोब्याखुसी) खुसी व छखे भिर व सिंगु गुँ दयाच्वन । सामरिक दृष्टिकोणं थ्व नगर पलिस्था यायेत तस्कं हे पायक व पायछि जुगु खनाः कलिगत संवत 3827 पाखे लिच्छिविकालीन राजा गुणकामदेवं थ्व निगु कोलिग्राम बस्तीयात समायोजित यानाः बिष्णुमति ,बागमति , इक्षुमति (टुकुचा) व रुद्रमति(धोब्याखुसी)खुसीया सिथय् कान्तिपुरनगर पलिस्था याःगु व थ्व नगरया प्यखेरं गड्ग आकारय् अष्टमात्रिका व अजिमायुक्त शक्तिपीठ(दुग्) नगर सुरक्षा घेरा पलिस्था याःगु खँ प्राचिन नेपाल उत्पतिया इतिसय् च्वयातःगु खने दु ।नेपाः उत्पतिकाले थन मातृसतात्मक राज्यप्रणाली जुगुलिं न्हापा न्हापा तान्त्रिक आधेरे मातृशक्ति पूजा यायेगु परम्परा दुगु खःसा नं आः वयाः तान्त्रिकरुपं पुजा यायेगु चलन म्हो जुया वं सा नं शक्तिस्वरुप अजिमायुक्त शक्तिपीठत पूजायानाः हनेगु ज्या थन झीसं याना वयाच्वंगु हे दु । शक्तिपीठय् हिन्दु व बौध्द धर्मालम्बीतयसं तसकं श्रध्दाभक्ति तया हना वयाच्वंगु दु । थ्व झी नेपाःमि समाजया धार्मिक समन्वय , सहिष्णुता व सहअस्तित्वया म्हसीका खः ।
येँ कान्तिपुर नगर सुरक्षा घेराय्(दुर्गय्) लाःपिं अष्टमात्रिका शक्तिगणय् लाःपिं अजिमायुक्त शक्तिपीठ खः : -
1. लुमरी(लुमढी)अजिमा(भद्रकाली) भद्रकाली सहिदगेत
2. कङ्ग अजिमा ( चामुन्दा,चन्देश्वरी.कंकेश्वरी) कंकेश्वर
3. म्हयपि अजिमा (ज्ञानेश्वरी) म्हैपि
4. मैतिअजिमा(पञ्चकुमारी ,मैतिदेवी) मैति
5. बसला अजिमा (बसलादेवी) ग्वँल ,पशुपति
6. लुतिअजिमा (इन्द्रायणी) ढल्को
7. टकती(तखती)अजिमा (निलबाराही) टंकेश्वर कालीमाटी व
8. ङ्यतमरुअजिमा (श्वेतकाली , नरदेवी) नरदेवी ।

येँ कान्तिपुरनगर दुनेलाःपिँ मेमेपिँ थीथी थासेया थीथी अजिमायुक्त शक्तिपीठत खः : -
1. नकिँनि(नैअजिमा) अजिमा पचली
2. हाकुअजिमा चोखाछे गल्ली,यटखा
3. ख्वनाअजिमा पचली
4. पासिक्व अजिमा (माहाल्क्षमी )कमलाडी
5. फिसः(फिब्व)अजिमा भद्रकाली आरमि हेडक्वाटरं माईतिघर वनेगु लँपुइ
6. मनमैजु अजिमा , मनमैजु
7. चन्द्र अजिमा , नारायणहिटि दरवार परीसर दुने
8. असंभुलु अजिमा (अन्नपूर्णदेवी) असं
9. लुचुभुलु अजिमा ,केलत्वाः जनबाः
10. कुलांभुलु अजिमा (रक्तकाली) कुलाभुलु रक्तकाली(छिन्नमस्ता
11. सख्वना(सख्वना माजु) अजिमा निल सरस्वति, टुक्चा लईन
12. फुर्पा(पोरपा) अजिमा (रानीदेवी) रानीवारी
13. दुई(दुमाजु )अजिमा टुडिख्यः (चकं दबु) खुल्ला मञ्चढोखा नापं
14. तुसिमरु अजिमा ( स्वेतकाली . सुवर्ण सम्सेर मार्ग बालुवाटार 2 ,
15. दोला (दोलब्व) अजिमा(कुमारी) , थापाथली ,
16. कल्खु अजिमा (बालकुमारी) कलंकी माई , न्हेपंखा कलंकी ,
17. प्याथोँ अजिमा , ल्हुति (बाईसधारा) बालाजु ,
18. भमलु अजिमा , कुनात्वा असं
19. हारति अजिमा , सिँगुँ,स्वयभु
20. बिजेश्वरी अजिमा ., बिजेश्वरी
21. ममता अजिमा (भाटभटेनी)
22. त्वरःद्यः अजिम (टुडालदेवी) , बिशालनगर
23. प्राचिन बौध्द अजिमा , बौध्द
24. वटु . . .वचु भद्रकाली , वटु
25. मनमानेश्वरी ( , हाडीगाऊँ
अथेहे मेमेपिँ थीथी थासेया शाक्तिपीठ त खः
26. मचली(नवदुर्गा) , टेकु
27. ज्वालादेवी . त्यरः
28. न्हेकंतला अजिमा ,तमद्यः(उग्रतारा माई) , न्हायकंतला
29. त्रिदेवी )
क- दक्षिणकाली
ख- कामारकामक्ष व
ग- ज्वाल्पादेवी) , त्रिदेवी मार्ग ठमेल
30. नक्साल भगवती , नक्साल
31. तलेजु(तुलजा) भवानी , हनुमानढ्वाका लायकु
32. दिगु तलेजु , हनुमानढोका लायेकु ,
33. सङ्कटा , टेबाःहा
34. कालिकास्थान देवी ,डिल्लिबजार
35. शोभाभगवती
36. गुहेश्वरीदेवी , पशुपति
37. पुलाँगु गुहेश्वरी -धर्मस्थली बालाजु
38. महालक्ष्मी , जनसेवा नयाँसडक
39. पलाँचोक भगवती , गोफल लगँ

40. कुलेश्वर अजिमा , कुलेश्वर
41. धूभ्बाराही , वदा नं. 4 (येँ स्वँनिगःया प्रसिध्द पेम्ह बाराही मध्य छम्हः ) ,
42. जयबागेश्वरी ,देवपटन
43. तानीअजिमा .तारणीबाः , मखँ
44. संकतेस्वरी भगति थमेल व
45. अरिँ अजिमा - चिकंमू
46. त्वा त्वा पतिकं थःथःगु इलाका छ्वास अजिमा


अथेहे येँ कान्तिपुर नगरया पिने लाःपिँ शक्तिपीठ त खः
48. दक्षिणकाली . छैमले फर्पिङग
49. बज्रजोगिनी , फर्पिङ्ग
50. बज्रयोगिनी , सक्व
नेपाःया प्राचिन कालंनिसेँ शक्तिस्वरुपा गुह्येश्वरी , शोभाभगवती व दक्षिणकालीयात उल्लेखनिय् रुपं हना वयाच्वंगु खने दु । दक्षिणकाली शक्तिपीठयात शाहवंशीय जुजु खलःतयसं कुलदेवताया रुपय् हना वयाच्वंगु दु । श्री सतिदेवीया अङ्ग पतन जूगु थाय् हे शक्तिपीठ खः धैगु पौराणिक व धार्मिक मान्यता जुयाच्वंगु खःसानं श्री श्री श्री स्वस्थानी बाँखनय् च्वयातगु 51 शक्तिपीठत मध्ये येँ कान्तिपुरनगरय लाःगु शक्तिपीठ धाःसा गुह्येश्वरी शक्तिपीठ छगू हे जक खः बाकी थन थीथी थायेया शक्तिपीठत क्वँ सिमा क्वय् मसानघाट सतिक अष्टमात्रिकाया बास जुयाच्वंगु वा बासलाना च्वंगु शक्तिस्वरुपा शक्तिपीठत खः । येँ धमाथः(धर्मस्थलि)या स्थानिय बासिन्दाया धापुकथं श्री सतिदेवीया अङ्ग पतन जुगुमध्य खव खम्पा कुतुवना शक्तिपीठ उत्पति जीगुथाय् येँ जितपुरफेद शिवपुरीया तारकेश्वर शक्तिपीठ खः धैगु मान्यता कथं हना वयाच्वंगु खने दु । थ्व विषय स्वस्थानि बाँखने धासा खनेमदु ।
( सूचं - न्हिपौलय प्रकाशित जुगु लेखे यकोहे अजिमातय नां छुतय जुगु दु

Like · ·
Unfollow Post · Share · Deleteशिल्पकार म्हसिका सफु, Nepali Parmeshwor Bastakoti, Newa Culture and 2 others like this. Nepali Parmeshwor Bastakoti, Newa Culture and 2 others like this.


3 shares
Shilpakar Prakash Man येँ कान्तिपुर नगर दुनेया अजिमाद्यः पिनिगु थ्व नां धलःखय् छुं अजिमाद्यःया नां छुतय् जुगु छिकंपिँन्त जानकारी दुगु खसा छुतय् जुयाच्वंम्ह अजिमाद्यःया नां , थाय् व अजिमाद्यःया जात्राया नापं छु आख्यान (नेनाबाखँ ) तः स्यूसा थ्व प्रतिकृया स्तम्भय् च्वयादिला धैगु जिँ मनंतुना च्वना ।
June 20 at 7:49am via mobile · Like


Shilpakar Prakash Man येँ कान्तिपुर नगर दुनेया अजिमाद्यः पिनिगु थ्व नां धलःखय् छुं अजिमाद्यःया नां छुतय् जुगु छिकंपिँन्त जानकारी दुगु खसा छुतय् जुयाच्वंम्ह अजिमाद्यःया नां , थाय् व अजिमाद्यःया जात्राया नापं छु आख्यान (नेनाबाखँ ) तः स्यूसा थ्व प्रतिकृया स्तम्भय् च्वयादिला धैगु जिँ मनंतुना च्वना ।
June 20 at 7:49am via mobile · Like

 ktm ko asta-matrika haru ko nam ek choti recheck garnus, think there's some error (nt sure though)....June 22 at 1:42am · Like · 1

Newa Culture Shilpakar prakash man ju! तसकँ: बालागु च्वसा:या लागी सुभाय्: ।यल:दे: दुने न: बालुखा: ट्वा:ले व मंगले: भिन्द्यो या न्ह्योने सँ: श्री सती देवी या अङग्: पतन जुगु थी थी खँ: त छुते जुगु दु ।
June 22 at 2:57am · Unlike · 2


Shilpakar Prakash Man राजोपध्याय व नेवा कल्चर पासापिसं जिगु थ्वो अास
च्वोसुलय लिचो [प्रतिक्रिया ] बिया जित लिग्या बिया दिगुली छिकपीन्त यको यको सुभाय द् ।भ
July 27 at 7:38pm · Like · 1

1 comment:

  1. Dear Sir,

    Please Post About कुलाँभुलु अजिमा ( Raktakali Maa )

    ReplyDelete