Friday, September 21, 2018

मुस्कान मेरो यो !

 मुस्कान मेरो यो ! 
यो मुस्कान भित्र मेरा कति पीडाहरु छन् कस्लाई के थाहा ?
अनि यो मुसकान भित्र मेरा कति निरासाहरु छन कसलाई के थाहा ? 
यो मुस्कानमा म कति बोझहरुले थिचियको छु कसलाई के थाहा ?
 अनि यो मुस्कानमा म कति ससंकित र भयभित छु कसलाई के थाहा ?
यो मुस्कानले कसलाई के भन्न खोजीरहे छ कसलाई के थाहा ?
अनि यो मुस्कानले कसबाट के आशा लिन खोजिरहेछ कसलाई के थाहा ?
मानिसका मुस्कानभित्र  पनि विभिन्न रुप र रङ्गका हुँदो रहे छन् 
अनि मुस्कान भित्र  पनि विभिन्न आसयहरु हुँदो रहेछन । 
मेरा यो मुस्कानमा पनि पिडा, निरासा, असहय, आसा लगायत लुकेका हुन सक्छन्
किनकि  हामी सबै जति नै पिडा र असहय स्थितिमा पनि
 मुटु माथी ढुङ्गा राखी मुस्कान दिई हाँसी रहे कै हुन्छौं पनि ।


No comments:

Post a Comment